دریل رونیکس مدل 2106b

label

6.5 میلیمتر

label

آچاری

label

400

label

برق

label

12 ماهه شرکت رونیکس

label

چپ گرد و راستگرد

label

ندارد

دریل رونیکس مدل 2110

label

10

label

اتوماتیک

label

400

label

برق

label

12 ماه

label

label

دریل رونیکس مدل 2111

label

10

label

آچاری

label

480

label

برق

label

12 ماه

label

label

آچار سه نظام

دریل رونیکس مدل 2113

label

10

label

اتوماتیک

label

350

label

برق

label

12 ماه

label

label

دریل برقی 10 میلیمتر اتوماتیک مجهز به موتور پرقدرت و بادوام
استفاده از آرمیچر و بالشتک صنعتی با بالاترین کیفیت سیم پیچی
اتوماتیک مطابق با استاندارد EC
طراحی جدید و ارگونومیک بدنه جهت سهولت در کاربری
کلید الکترونیک راستگرد و چپگرد ضدغبار مطابق با استاندارد TUV
بسیار سبک کم حجم جهت انجام کلیه کاربری های نصب در صنایع
مختلف فلزی چوب
دارای سه نظام اتوماتیک 10 میلیمتری
مجهز به دکمه قفل کن در وضعیت روشن

دریل رونیکس مدل 2114

label

10

label

آچاری

label

400

label

برق

label

12 ماه

label

label

دریل برقی 10 میلیمتر اتوماتیک مجهز به موتور پرقدرت و بادوام
استفاده از آرمیچر و بالشتک صنعتی با
بالاترین کیفیت سیم پیچی اتوماتیک مطابق با استاندارد EC
طراحی جدید و ارگونومیک بدنه جهت سهولت در کاربری
کلید الکترونیک راستگرد و چپگرد ضدغبار مطابق با استاندارد TUV
دارای سه نظام آچاری 10 میلیمتری
مجهز به دکمه قفل کن در وضعیت روشن